Miljö och hållbarhet

Zoophies ska i sin verksamhet följa tillämpliga miljöregler och i övrigt vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle. Zoophies är medvetet om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan.
Vi tillämpar vårt miljöansvar efter bästa förmåga och omsätter vår miljöpolicy i praktiken genom att:

 • Sträva efter att tillhandahålla varor som på olika sätt är ett miljövänligare alternativ t ex är svensktillverkade av svenska råvaror för att därmed minska transportsträckor.
 • Sträva efter att använda miljögodkända produkter och tjänster.
 • Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Sträva efter en minskad förbrukning av papper och förbrukningsmateriel och minimera användandet av engångsartiklar och så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förpackningsmaterial.
 • Sträva efter att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation av information (e-post etc)
 • I samband med tjänsteresor i första hand använda transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning.
 • Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje enskilt tillfälle.
 • Att följa svensk lagstiftning inom området vilket är ett minikrav.
 • Varje medarbetare ska känna till miljöpolicyn och ta sitt ansvar för att den efterlevs.
 • Se positivt på medarbetares förslag till aktiviteter som säkerställer att Zoophies verkar på ett miljösmart sätt.
 • Löpande utvärdera företagets insatser inom miljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar.

Öppettider:

Måndag - Fredag 10:00 – 19:00
Lördag: 10:00 – 16:00
Söndag: 11:00 – 15:00

Kontakt:

Telefon: 0455-34 55 99 | E-post: butik@zoophies.se
Adress: Järavägen 2, 371 50 Karlskrona